Ekolojik Hayvancılık Nedir?

“Ekolojik Hayvancılık” tanımlaması; 365 gün merada dolaşan, fabrika yemi tüketimi hiç olmayan hayvanlardan elde edilen ürünler anlamına gelmektedir. Ekolojik hayvancılıkta gen teknoloji yöntemleri ile hayvan ıslahına izin verilmez. Hayvanlarda kuyruk kesme, gaga kesme, kanatları yolma gibi işlemler uygulanmaz. Ekolojik hayvancılıkta, kontrollü hayvan yetiştiriciliğinde görülen hayvan hastalıkları görülmez. Bunun nedenleri; hayvanlar sıkışık olarak barındırılmaz ve yeterli hareket alanları vardır. Ekolojik hayvancılıkta; beslemede hormon, antibiyotik vb. yem katkı maddeleri kullanılmaz. Bu nedenle, ağır metal içeren tarımsal ilaç kalıntıları bu hayvanlarda görülmez. Bu durum doğal ortamlarında özgür hareket eden hayvanların bağışıklık sistemini güçlendirir. Gelişmiş ülkelerde ekolojik hayvancılık çalışmaları artmaktadır. Bunun nedeni; tüketiciler için daha kaliteli ve sağlıklı ürünün üretilmesi, çevre dostu üretim tekniklerinin kullanılması, sürdürülebilir hayvancılığın geliştirilmesi, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve sürü sağlığının korunması, hayvan refahının artırılması ve yetiştiricinin gelir düzeyinin yükseltilmesidir. Türkiye’de ekolojik hayvancılık daha çok büyük kent merkezleri ve ihracat açısından bir potansiyel oluşturmaktadır. Bununla birlikte, ülkemizde ekolojik tarım ve hayvancılığın yaygınlaştırılması; doğanın ve eko sistemin korunmasına, küçük çiftçilerin gelir düzeyinin artırılmasına, köyden kente göçün önlenmesine, başta bebekler ve çocuklar olmak üzere insanlar için daha sağlıklı besinler üretilmesine ve daha sağlıklı beslenmelerine olanak sağlayacaktır. Ekolojik hayvancılık tanımlaması; Türkiye’de bir kategori oluşturacak, Türkiye için model olacaktır.